3 tips til at få skabt bedre sammenhængskraft på arbejdspladsen - CKO
15753
post-template-default,single,single-post,postid-15753,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

3 tips til at få skabt bedre sammenhængskraft på arbejdspladsen

3 tips til at få skabt bedre sammenhængskraft på arbejdspladsen

Føler du også, at din arbejdsplads har brug for at snakke om de vigtige ting?

Følgende artikel er betalt og udarbejdet i samarbejde
med de omtalte virksomheder, eller de virksomheder, der linkes til.

Vi giver her tre tips til at skabe en god kultur på arbejdspladsen, så både kolleger og chefer snakker konstruktivt sammen. Især er lederen en vigtig brik, når sammenhængskraften skal etableres.
Der kan hurtigt opstå problemer med kommunikationen på en arbejdsplads. Dels fordi de fleste har en særlig interesse i deres arbejde og hverdag og ikke får sagt, hvad de egentlig mener; dels fordi lederne ikke påskønner denne konstruktive dialog. Desto længe medarbejdernes tanker forbliver tanker, og deres mening ikke bliver givet videre til den rette modtager, desto oftere ophober der sig en vis frustration hos den enkelte.
Som leder kan du tage et kursus i præsentationsteknik. Det gør, at du brænder igennem med dit budskab over for kolleger og medarbejdere – både dit generelle kropssprog, men også stemmelejet i din præsentation samt det narrative forløb i din kommunikation. Alt dette gør dig ekstra god til at få skabt den rigtige kultur hos medarbejderne og blandt lederne.
Derudover er der tre vigtige fokuspunkter:

1. Snak om tingene

Det siger måske sig selv, men det er en af de sværeste ting at gøre. Der er ofte meget, der bliver udeladt og ikke bliver sagt på en arbejdsplads. Det er enten, fordi det ikke skal blive sagt, eller også fordi der ikke er blevet skabt en kultur, hvor man siger tingene, som de er. Denne tøven kan i manges øjne forværre sammenhængskraften, fordi det skaber en dårlig stemning og tager opmærksomheden væk fra arbejdet selv.

2. Fokuser på det vigtigste på arbejdspladsen

Man kan snakke om mange ting på en arbejdsplads, det vigtigste for sammenhængskraften er, at der er gode relationer mellem mennesker. Det fremmer I ved at styrke dialogen mellem hinanden. På denne måde bliver så mange interesser som muligt bragt i spil, og de mest essentielle spørgsmål bliver taget op. Vi har listet tre fokuspunkter ned:
• Hvordan kollegerne snakker sammen
• Hvordan lederne snakker med medarbejderne
• Hvordan medarbejderne snakker med lederne.
Alle disse sociale forhold er forhold, der påvirker sammenhængskraften på arbejdspladsen, og som i sidste ende er med til at påvirke produktiviteten og effektiviteten, samt hvordan I taler med jeres kunder.

3. Få en leder til at tage ansvar

I stort set alle tilfælde er det lederen, der tager ansvar og får omsat idéer til handling på en arbejdsplads. Derfor er det også lederen, du skal gå til, hvis du er utilfreds med noget. Hvis dine gode idéer og tanker kun bliver luftet for dine kolleger og ikke for lederne, skaber det på sigt en ubalance i virksomheden, som hverken er sund for medarbejderne eller lederne.
Tag ansvar i dag, og find et passende kursus i præsentationsteknik, så du eller din leder brænder igennem med jeres budskab, så I kommer i gang med at snakke om tingene på arbejdspladsen. Vibeke Hastrup laver sådanne workshops og har erfaring både som skuespiller og med adskillige præsentationer.

No Comments

Post A Comment